W spotkaniu wzięli udział: Aldona Wiktorska -Święcka, Anna Miśniakiewicz, Mariusz Dybał, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Konrad Postawa.

W ramach działań związanych z SROI (Social Return on Investment- stopa społecznego zwrotu z inwestycji), Mariusz Dybał przedstawił tabelę
przeglądową, w której wymienione były następujące pozycje: interesariusz, rezultat społeczny, wskaźnik, źródło danych, monetaryzacja i kwota.

Przy użyciu tej tabeli przeanalizowane zostały przez cały zespól rezultaty społeczne poszczególnych działań. Były to m.in. poprawa samopoczucia fizycznego beneficjentów, poprawa warunków życia na osiedlu, poprawa samopoczucia fizycznego i psychicznego, zmiana stylu życia przez beneficjentów, wzrost poczucia pewności siebie beneficjentów, nowe umiejętności społeczne i komputerowe beneficjentów. Omówione zostały także takie rezultaty społecznych działań, jak oszczędności krajowego systemu ochrony zdrowia, podniesienie zaangażowania w sprawy społeczne, lepsze relacje spółdzielni z mieszkańcami i lepsze relacje miasta z mieszkańcami.

Po przyjęciu wskaźników i źródeł danych, zespół podjął próbę zmonetaryzowania tych rezultatów społecznych. Całościowo pozwoli to na określenie stopy społecznego zwrotu inwestycji. Przeprowadzenie takich wyliczeń jest wskazane tym bardziej, że koszty kwalifikowane projektu będą zamknięte 31 maja br.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 17.02.2021

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *