Wydział Politologii

W spotkaniu udział wzięli: Aldona Wiktorska–Święcka, Renata Kunert-Milcarz, Anna Janus, Robert Frei, Iwona Taranowicz- reprezentujący Uniwersytet Wrocławski. Ze strony Fundacji Aktywny Senior – Agata Bulicz, Jarzy Lech, Konrad Postawa, Marian Ferenc.

Celem spotkania było omówienie zaproponowanych zagadnień, dotyczących realizacji projektu w nowym i poszerzonym gronie osób z UW i FAS. Omówiono też obszary działań wszystkich dziesięciu pakietów. Natomiast Aldona Wiktorska–Święcka przedstawiła działania zespołu na marzec. Poruszono również kwestie promocji, komunikacji, strony internetowej i komunikatorów internetowych. Podkreślono, że standardem komunikacji w UE są media społecznościowe.

W trakcie spotkania ustalono wstępnie, że w marcu powinien powstać ogólny zarys Laboratorium, a w okresie od marca do czerwca powinny odbywać się warsztaty przyszłościowe na terenie Popowic. Agata Bulicz zadeklarowała przygotowanie do 12 marca „Planu żywego laboratorium”. Z kolei Aldona Wiktorska–Święcka zadeklarowała, że do 16 marca przeanalizuje budżet projektu pod katem wspólnych sfinansowań UWr i FAS. Ustalono też, że do obsługi Basecamp ze strony UW i FAS, zatrudniona będzie oddzielna osoba.

W kwestiach promocyjnych ustalono, że zostanie opracowany tekst dotyczący celów projektu i jego promowania dla prasy, dla interesariuszy, dla mieszkańców Popowic i innych osób, które będą się spotykały z tym projektem. Poruszono również sprawę obowiązujących kart czasu pracy oraz stawek godzinowych i zasady dla poszczególnych pakietów projektu.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 02.03.2018

Przeczytaj także: