Sektor 3

Celem spotkania było omówienie zaproponowanych zagadnień dotyczących realizacji projektu. Spotkanie projektowe odbyło się w składzie: Agata Bulicz, Jarzy Lech, Konrad Postawa, Tomasz Kapłon, Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior.

Projekt strony internetowej i jej funkcjonalność oraz narzędzia do współpracy, pozwalające na dostęp do materiałów przedstawił Konrad Postawa. Ogólny zarysu funkcjonowania Laboratorium Popowice oraz narzędzia do badań i ich przebieg zaprezentowała Agata Bulicz. Poruszono też kwestię dotyczącą współdecydowania przez mieszkańców o przestrzeniach osiedla. O komunikacji wewnątrz osiedla Popowice, o promocji i upowszechnianiu projektu, w tym w gazecie osiedlowej Nasze Popowice mówił Tomasz Kapłon. O zasobach informacyjnych, dotyczących mieszkańców osiedla oraz o sposobie organizowania spotkań dyskutowali Jerzy Lech i Marian Ferenc.

W trakcie dyskusji Konrad Postawa sugerował przekaz wprost o spotkaniu z mieszkańcami, o rozmowach z nimi co i jak można zmienić na Popowicach, by poprawić relacje między mieszkańcami, by zmienić na lepsze ich otoczenie i styl życia. Wskazywał tez na poinformowanie, że po tych konsultacjach do pracy przystąpi zespół ekspertów i zaproponuje wspólną wizję zmian. Następnie te zmiany zostaną wprowadzone na tyle, na ile będzie to możliwe. Wtedy będzie można z mieszkańcami porozmawiać, co się na Popowicach zmieniło i co jeszcze trzeba poprawić. Po trzech latach Uniwersytet opracuje i przetestuje model działania i współpracy sąsiedzkiej, a Fundacja wraz z ekspertami wprowadzi te plany w życie.

Natomiast Jerzy Lech sugerował rozbudowanie wątku wyjaśniającego mieszkańcom co to jest mieszkalnictwo społeczne. Przykładem takiego wyjaśnienia jest spotkanie Aldony Wiktorskiej-Święckiej w SMLW Popowice. Trzeba pokazać j inne podejście, uwypuklenie roli mieszkańców, oparte o słuchanie ich futurystycznych pomysłów i potrzeb, a nie ich narzucanie. Druga sprawa to nie ograniczać beneficjentów tylko do 65+, a nazywanie ogólnie jako adresatów – mieszkańców w wieku senioralnym.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 14.03.2018

Przeczytaj także: