W spotkaniu wzięli udział ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus i Paweł Timler. Natomiast z Fundacji Aktywny
Senior- Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Na początku spotkania Marek Ferenc mówił o kwestiach organizacyjnych związanych z Kongresem NGO. Następnie Anna Miśniakiewicz przedstawiła
harmonogram realizacji projektu – w tym m.in. przygotowywanie monografii, ewaluacji i handbooka.

Aldona Wiktorska-Święcka uzupełniła wymieniony harmonogram o seminarium w ramach UERY, Kongres Europejski oraz Policy Round Table. Jak
zaznaczyła większy nacisk będzie położony – w ramach projektu – na komunikację z mediami. Szerzej omówiła też kwestie organizacyjne związane z Kongresem Europejskim.

Marek Ferenc proponował zrobienie przeglądu, czy swojego rodzaju „remanentu” tego, co zostało zrobione. Konrad Postawa sugerował
przygotowanie i materiałów, które będą możliwe do użycia, po złagodzeniu rygorów epidemii. Aldona Wiktorska-Święcka przypomniała też kwestię rozmów-wywiadów z interesariuszami.

Anna Miśniakiewicz wspomniała o nawarstwieniu się zadań do wykonania w najbliższych miesiącach, o trwaniu ankiety ewaluacyjnej i opracowaniu do niej wniosków. Strona internetowa jest już na ukończeniu, natomiast trwają prace nad monografią i handbookiem.

Co do rozmów z interesariuszami, Anna Janus mówiła o możliwości przeprowadzenie badań fokusowych. Aldona Wiktorska-Święcka mówiła o
rozważeniu włączenia do rozmów z interesariuszami przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wspomniała też o możliwości zaproszenia prezesów spółdzielni mieszkaniowych do Policy Round Table. Paweł Timler zreferował sprawę ankiety ewaluacyjnej i dalszych kroków, związanych z badaniami fokusowymi. Do rozważenia jest kwestia, czy skupiłyby się na bliższych współpracownikach projektu czy na osobach „politycznych”.

Praca zespołu projektowego przebiega cały czas on line, w tym też trybie praca ta będzie kontynuowana w najbliższych miesiącach.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 11.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *