W spotkaniu udział wzięli: Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Mariusz Dybał –  reprezentujący Uniwersytet Wrocławski oraz Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon i Marek Ferenc – reprezentujący Fundację Aktywny Senior.

Celem spotkania było omówienie dalszego rozpowszechniania idei i rezultatów projektu „Co-creation of Service Innovation in Europe – CoSIE”. Uczestnicy zgodzili się co do konieczność przekazania informacji o projekcie do przygotowywanych w bieżącym roku dwóch strategii:  Wrocław 2050 oraz Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi 2023-2027.

Aldona Wiktorska-Święcka wskazała na przykłady krajów Unii Europejskiej na sposoby tworzenia strategii miast, które opracowuje się we współpracy z otaczającymi ich obszarami, z  przylegającymi gminami. Poinformowała również, że aktualne strategie buduje się we współpracy z interesariuszami w tym szczególnie z jego mieszkańcami. Takie podejście pokazuje, jak ważną rolę w przygotowywaniu strategii może odgrywać idea współtworzenia czyli doświadczenia z projektu CoSIE. Zwróciła również uwagę, że założenia strategiczne są bardzo silnie w Europie powiązane z finansowaniem.

W oparciu o tę dyskusję zdecydowano, że wystąpimy z propozycją wideo spotkania z Dyrektorem Biura Strategii Miasta Wrocławia Panią Marzeną Horak. Takie spotkanie zaplanowaliśmy na początek lutego br.

Kolejnym punktem była rozmowa dotycząca informacji o projekcie CoSIE na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego i linkowania jej ze strona projektu propolab.f-as.pl, Aldona Wiktorska-Świecka zadeklarowała, że przeanalizuje te sprawę na uczelni i przekaże informacje możliwie jak najszybciej do pozostałych członków zespołu projektowego.

Ostatnią sprawą poruszoną na spotkaniu była archiwizacja wypracowanych materiałów w trakcie realizacji projektu. Dotyczy to takich narzędzi jak Besecamp stworzonego dla konsorcjum, Trello stworzonego dla polskich partnerów, skrzynek mailowych zawierających korespondencje projektu CoSIE. Ta ostatnia sprawa będzie przedmiotem oddzielnej rozmowy Konradem Postawą,  informatykiem i zarządzającym strona projektową.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 05.01.2022

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *