W spotkaniu udział wzięli: Aldona Wiktorska Święcka, Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

Podczas spotkania Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła założenia projektu CoSIE, z uwzględnieniem jego praktycznego elementu realizowanego we Wrocławiu. Z kolei Marzena Horak, przybliżyła uczestnikom spotkania, działania Biura Strategii Miasta. Zajmuje się ono opiniowaniem, analizami, opracowywania i monitorowania strategii, programów, statutów, projektów ustaw proponowanych przez Urząd Miejski Wrocławia i podległe mu miejskie jednostki organizacyjne, jak i nadsyłanych przez podmioty zewnętrzne.

Biuro monitoruje też wdrażanie Strategii Wrocław 2050, w tym prowadzenie prac Komitetu Monitorującego Strategię Wrocław 2050, tworzenia okresowych raportów z wdrażania strategii. Dlatego też wskazanym jest umieszczenie rezultatów projektu CoSIE w ramach działań Biura, tak, aby były one upowszechniane i służyły w realizowaniu strategii miasta. Tym bardziej, że tworzona jest strategia współpracy Miasta Wrocławia z NGO.

Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła idę współtworzenia usług publicznych w innych krajach europejskich. Wspomniała o takiej wdrażanej idei współtworzenia w zbliżonym nam wzorcu miasta jakim jest Berlin. Panie Marzena Horak i Aldona Wiktorska-Święcka umówiły się wstępnie na rozmowę i być może wspólną wizytę w/w temacie w Berlinie.

Marek Ferenc wspomniał o zbliżającym się w czerwcu we Wrocławiu Forum Smart City skupiający w większości samorządowców z całego kraju. Zaproponował aby na tym forum przedstawić idę współtworzenia usług publicznych.

Spotkanie z dyr. Marzeną Horak, która z zainteresowaniem przyjęła informacje o projekcie CoSIE, oznacza możliwość wdrażania rezultatów projektu CoSIE we Wrocławiu.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie z dyr. Biura Strategii Miasta UM Wrocławia – 01.02.2022

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *