W spotkaniu wzięli udział z Fundacji Aktywny Senior- Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Spotkanie to było kontynuacją pracy nad handbookiem czyli podręcznikiem o tworzeniu usług społecznych. Jak stwierdziła Anna Miśniakiewicz jest to faza koncepcyjna przygotowywanego tekstu, toteż wszelkie kwestie stylistyczne będą uwzględniane po ustaleniu ostatecznej postaci tekstu podręcznika.

W trakcie spotkania były dyskutowane przez uczestników m.in. realizacja Spotkania Otwarte Popowice, jak również metody zastosowanej w jego trakcie. Poruszono także szkolenia Reporterów Społecznych, jako przykład działania w mniejszych, bardziej kameralnych warunkach. Marek Ferenc zwracał uwagę na dużą aktywność uczestników tego szkolenia. Anna Miśniakiewicz wskazała zalety takiego trybu szkolenia Reporterów Społecznych.

Konrad Postawa zwrócił uwagę na dobór uczestników tego typu spotkań, który zazwyczaj rzutuje na efekty. Nietrafione kryteria np. wiekowe powodują że raportowanie wiąże się z mniejsza aktywnością w mediach społecznościowych. Zwrócił też uwagę na wpływ epidemii koronowirusa na zainteresowanie się przez mieszkańców praca na komputerze, jak np. wnoszenie opłat czy zakupami przez Internet. Tomasz Kapłon zwrócił uwagę, na lokalne uwarunkowania działalności NGO na Popowicach.

Podczas dyskusji Jerzy Lech postulował przygotowanie rozmów-wywiadów z głównymi interesariuszami projektu. Poruszono także sprawę działalności
organizacji pozarządowych na innych osiedlach i problemów z tym związanych.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 14.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *