W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego Aldona Wiktorska-Święcka i Paweł Timler. Z ramienia Fundacji Aktywny Senior Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

W trakcie spotkania omówiono wnioski z wizyty koordynatorów pakietu W6 z Wielkiej Brytanii, Roba i Michaela. Na spotkaniu tym przedstawione zostały także wnioski ze spotkania w Atenach. Poruszono także kwestię wizyt studyjnych w Stargardzie Szczecińskim i Gdyni. W Stargardzie członkowie zespołu projektowego, zwrócili uwagę na duże zaangażowanie władz miasta w mieszkaniową politykę senioralną. W Gdyni – zapoznano się z warunkami funkcjonowania centrów aktywności społecznej „Przystań”. Omówiono również planowane spotkanie prezydentem Wrocławia, z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego i z interesariuszami projektu.

Wytyczono najbliższy plany działania tj. podsumowanie „zamkniętego” Laboratorium Popowice, a także udział w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Jednym z tematów była sprawa planowanej międzynarodowej konferencji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) we Wrocławiu. Omówione zostały także plany, związane z udziałem przedstawicieli zespołu projektowego w OFIS (Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych).

Podczas spotkania poruszono również kwestie działań marketingowych i promocyjnych projektu – publikacji lokalnych, jak i ogólnopolskich. Publikacje te w większym stopniu będą upowszechniać projekt Laboratorium Popowice i jego działania.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 06.11.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *