W spotkaniu wzięli udział z Fundacji Aktywny Senior- Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Spotkanie poświęcone było w większości kwestii podręcznika (handbooka) czy raczej poradnika, mówiącego o tworzeniu usług społecznych. Przeznaczony będzie on dla NGO, organów samorządowych i instytucji miejskich. Jego założeniem jest podsumowanie i opisanie działań w ramach projektu Laboratorium Popowice.

Marek Ferenc postulował wskazanie w przewodniku na połączenie pomiędzy ideą projektu, a ideą CAL-i. Chodzi o to, by pokazać wielu podmiotom, jak wygląda realizacja oddolnych inicjatyw. Anna Miśniakiewicz wskazała na różnice między tym a innymi poradnikami: ten „projektowy” nie mówi jak tworzyć CAL-e, ale jest to poradnik współtworzenia usługi społecznej. W dalszej części spotkania , Anna Miśniakiewicz omówiła poszczególne części poradnika, układ jego rozdziałów. Przywołane tu zostały i pokazane przez nią także przykłady tego typu publikacji oraz przyjętej w nich metodologii. Jerzy Lech zwrócił uwagę na charakter podręcznika tzn. przeznaczenie go dla innych podmiotów, ale też jako swojego rodzaju opis naukowego projektu badawczego.

W trakcie tego przeglądu treści, na bieżąco były uzupełniane części podręcznika, jak m.in. promocja projektu. Marek Ferenc sugerował umieszczenie w tym podręczniku informacji o spotkaniach z CAL-ami. Konrad Postawa postulował wskazanie narzędzi do komunikacji, użytych w projekcie, ale też wskazanie innych narzędzi, możliwych do użycia przez podmioty, korzystające z podręcznika.

Po przejrzeniu treści podręcznika, padały sugestie co do nazwy przewodnika. Marek Ferenc proponował „Przewodnik do współtworzenia…”, sugerował też umieszczenie linków do strony projektu i na Trello. Dalsze prace nad podręcznikiem, także z udziałem zespołu projektowego ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego, pozwolą na nadanie mu ostatecznego kształtu, zgodnego z zamierzeniami zespołu Laboratorium Popowice.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – 07.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *