Spotkanie z dnia 09.08.2018

Uczestnicy: Anna Janus i Paweł Timler ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego, Daria Sudoł, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Jerzy Lech i Tomasz Kapłon za trony Fundacji Aktywny Senior. Był także nowy członek zespołu Fundacji – Anna Miśniakiewicz.

Na początku Marek Ferenc dokonał przedstawienia nowego członka zespołu projektu z ramienia FAS. Anna Miśniakiewicz to doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, czynny architekt Izby Architektów Polskich. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Projektowanie Usług SWPS i School of Form w Poznaniu. Swoje zainteresowania zawodowe skupia w obszarze zrównoważonego rozwoju współczesnych miast, architektury pro-społecznej, projektowaniu zorientowanym na użytkowników (human centered design) i w zgodzie z naturą. Zainteresowania naukowe skupia głównie wokół problematyki starzenia się społeczeństwa i kwestii architektoniczno-społecznych z tym związanych, co rozważa w swojej pracy doktorskiej Przestrzeń miejska wobec potrzeb środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych. W 2016/17 roku prowadziła na Popowicach badania, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Potrzeby wrocławskiego środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska naukowo-akademickiego, m.in. współorganizując cykliczną Konferencje Naukową Doktorantów Miasto dla Ludzi, współprowadząc koło naukowe Aktywizacja Architektury Mieszkaniowej, organizując wystawy prac studenckich czy wykłady prof. wizytujących.

Omówiono następnie propozycję projektu pierwszego spotkania z mieszkańcami Popowic i interesariuszami, jak też innych propozycji oraz sugestii obszarów zmian w realizacji projektu Laboratorium. Marian Ferenc omówił w skrócie zagadnienia, które są szerzej opisane w „Metody i narzędzia do Laboratorium”. Paweł Timler przedstawił teoretyczno-analityczny model Laboratorium oraz narzędzie do diagnozy obszarów usług zdefiniowanych wg dotychczasowej wiedzy członków zespołu. Zrobił to za pomocą macierzy-diagramu do wstępnej analizy i uzupełnienia.

Zespół skoncentrował się na uruchomieniu działań projektowych Laboratorium Popowice poprzez duże i dostrzegalne dla mieszkańców osiedla wydarzenie, w oparciu o metodę Open-space. Zgodzono się, żeby ProPoLab rozpocząć takim wydarzeniem i przeprowadzić je z zastosowaniem metody open space 28 września br. Ustalono podział wypełnienia diagramu prze zespół. I tak Analiza Funkcjonalna Osiedli – Anna Janus, Wrocławska Diagnoza Społeczna – Daria Sudoł, Raport – Anna Miśniakiewicz, Mini projekt Bobrza – Jerzy Lech, Marian Ferenc. Termin uzupełnienia diagramu ustalono na 15.08.2018, a podsumowanie i zatwierdzenie ostatecznej wersji, nastąpi na spotkaniu 23.08.2018.

W trakcie tego spotkania zaprezentowano broszurę, która jest dostępna w formacie PDF na Dysku Google, z prośbą o jej rozpowszechnianie do testowania.

Daria Sudoł i Anna Miśniakiewicz do następnego spotkania przygotują projekt ulotki i zaproszenia. Ustalono też spotkanie przygotowawcze zespołu z prowadzącymi Open Space na 30.08.2018 na Skypie w S3.

Notatkę sporządzili: M. Ferenc, J. Lech

Notatka projektowa z dnia 09.08.2018

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *