Sektor 3

Obecni na spotkaniu: Anna Miśniakiewicz, Konrad Postawa, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Marek Ferenc.

Marek Ferenc poinformował o otrzymanych plakatach formatu A3 w ilości 300 szt. Do SM Popowice zostaną dostarczone 260 plakatów i będą one powieszone na drzwiach wszystkich klatek schodowych na terenie spółdzielni. Informacja będzie więc dostępna, toteż wręczając komukolwiek z mieszkańców zaproszenie można powołać się dodatkowo na zawartą w tym plakacie informacje. Plakaty mają jeszcze inny ważny element a mianowicie logo SMLW Popowice. To może tworzyć pełne przekonanie o wspólnej inicjatywie i zaangażowaniu Spółdzielni. Jeśli chodzi o organizację wydarzenia w dniu 28 września to te „twarde” elementy są dopięte. Pozostanie przewieź sprzęt do sali św. Eugeniusza i go rozstawić.

Ważnym czynnikiem jest promocja oraz pozyskiwanie beneficjentów bezpośrednich, jakimi są seniorzy. Omówiono działania w publikatorach, prasie, forach, mailowo, na FB i w newsletterach, itp. Jeśli chodzi o zaproszenia dla interesariuszy, skupiono się głównie na developerach, przedstawicielach Gminy i władzach spółdzielni. Członkowie zespołu omówili kwestię wywiadu w radiu RAM

Notatkę sporządzili: M. Ferenc i T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 21.09.2018

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *