Spotkanie projektowe - 07.01.2019

W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu ze strony Fundacji: Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Marek Ferenc, Konrad Postawa, Tomasz Kapłon.

W trakcie spotkania poruszone były kwestie, związane z prowadzonymi działaniami, nieraz unikalnymi i nie mającymi jeszcze wypracowanych wzorców. To swoiste „przecieranie szlaku”, powoduje, że projekt stawia przed członkami zespołu wyzwania. Należy do nich współpraca obu stron – Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior, a także przyjęcie określonej metodologii badań.

Omówiono także kwestie, związane z posługiwanie się komunikatorem Trello, bardzo ułatwiającym komunikowanie się i bieżącą współpracę. Poruszone została sprawa powiadamiania wytypowanych profili na Facebooku o projekcie. Anna Miśniakwiecz, członek zespołu projektowego przedstawiła plan działania na najbliższe trzy miesiące.

Sprawą, która omówiono, a będzie poruszona na spotkani całego zespołu projektowego (Uniwersytet Wrocławski i Fundacja Aktywny Senior) było rozumienie poszczególnych pakietów projektu i realizacja ich, zgodnie z założonym planem.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 07.01.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *