Podsumowanie projektu ProPoLab

Spotkanie podsumowujące projekt laboratorium Popowice, miało miejsce w Fundacji Aktyny Senior. Wzięli w nim członkowie zespołu projektowego. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego byli to: Anna Janus, Mariusz Dybał, Paweł Timler, natomiast ze strony Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz, Halina Miara, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Konrad Postawa.

W trakcie spotkania omówiono kwestię, w których pakietach projektu umieszczać określone działania. Poruszono także sprawę umieszczania informacji o projekcie na Basecampie.

Tematem poruszonym w czasie spotkania była także kwestia posługiwania się Facebookiem. Sugerowano umieszczanie tam informacji przez 2-3 osoby z zespołu projektowego. Innym tematem byli Reporterzy Społeczni, i zasady ich działania.

Istotnym tematem, omówionym w czasie spotkania projektowego, była kwestia ewaluacji formalnej projektu (produkty, wskaźniki). Omówiono też potrzebę bieżącej oceny, jaki i oceny rocznej.

Wnioski po spotkaniu projektowym 11.12.2018:

  1. Konieczne jest powtórne DOKŁADNE przeanalizowanie wniosku, tak, żeby określić precyzyjnie zadania partnerów.
  2. Rozważyć i zadecydować z jaką częstotliwością i jakie informacje należy publikować na Besecamp’ie, jedna z propozycji jest taka, żeby publikować i linkować wydarzenia publikowane na naszej stronie www lub mediach społecznościowych. Informacje na Basecampie powinien publikować UWr.
  3. Pytanie o kary umowne powinno doczekać się odpowiedzi formalnej.
  4. Ustalić (a w razie potrzeby dopytać Finów) o to jaki jest podział i przyporządkowanie zagadnień do poszczególnych WP. Stworzyć listę problematycznych WP i ustalić sposób ich przyporządkowania. Należy opracować matrycę przypisującą obszary do WP.
  5. Zwiększenie upowszechniania informacji o projekcie na FB – Ania Miśniakiewicz i Paweł Timler będą redaktorami projektowego FB.
  6. Ewaluacja – przygotować propozycję ewaluacji on-going i dopowiedzieć na pytania – jak często (raz w roku?), jaki zakres merytoryczny, jaką formę ma mieć sprawozdanie, tak by była możliwość wykorzystania dokumentu do późniejszej oceny i przedstawienia w ramach projektu.

Notatkę sporządzili: P. Timler i T. Kapłon

Podsumowanie projektu ProPoLab

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *