Spotkanie projektowe - 11.01.2019

W spotkaniu uczestniczyli – z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego- Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janas, Paweł Timler, Mariusz Dybał. Z ramienia Fundacji Aktywny Senior uczestniczyli: Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marian Ferenc.

Spotkanie prowadził Paweł Timler. Przedstawił on ogólne odniesienie do warunków umowy, prezentację podziału pracy w poszczególnych pakietach (WP) „liderowanie” podmiotu w poszczególnych WP, wykaz obowiązujących raportów za miniony okres. Tu uwaga liderem jest ten który ma większe zaangażowanie miesięczne.

Członkowie zespołu omówili wspólnie funkcjonowanie poszczególne WP i ich zakresy. W dyskusji poruszyli powszechne określenie celów projektu i przywołano określenie co-housing. Uznali, że należy wrócić do tej sprawy i wspólnie wypracować interpretację i być może polskie powszechne określenie.

Uczestnicy uznali, że jest konieczne oddzielne spotkanie w sprawie WP3. Ustalili, ze odbędzie się ono 18 stycznia br. o 10.00 w tym samym miejscu to jest na Uniwersytecie.

Podczas spotkania członkowie zespołu projektowego poruszyli i przedyskutowali sprawę harmonogramu całego projektu. Uznali, że wymaga on również oddzielnego omówienia. Dyskutowali nad tym, jakie informacje powinny znajdować się na stronie internetowej projektu i komunikatorze Trello. Omówili tez powiązania z Basecamp (internetowym narzędziem do zarządzania projektami) i ewentualne wymiany materiałów, produktów. Chodzi o to aby możliwie jak największa ilość określonych informacji o projekcie była dostępna na polskim „rynku”.

Uczestnicy ustalili, że na spotkaniu zespołu 18.01.2019 r. zostaną zaplanowane działania na okres styczeń – czerwiec i wrzesień grudzień br. Na tym spotkaniu również będzie poruszona sprawa spotkania konsorcjum i przedstawiciela Komisji Europejskiej w Bolonii w styczniu br.

Notatkę sporządzili: M.Ferenc, T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 11.01.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *