W spotkaniu wzięli udział z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Paweł Timler, z ramienia Fundacji Aktywny
Senior- Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Marek Ferenc.

W trakcie spotkania Anna Miśniakiewicz przedstawiła przebieg seminarium w Utrechcie, na którym prezentowane były działania współtworzenia usług społecznych, a każdy z pilotów pakietów prezentował dotychczasowe rezultaty. W seminarium wzięli udział członkowie środowisk naukowych,
jednostek administracyjnych, politycy oraz organizacje pozarządowe. Miała tam miejsce transmisja seminarium online oraz część prezentacyjna wszystkich zespołów projektu, w tym także polski. która miała swoje stoisko promocyjne. Ostatnią część otwartego seminarium stanowiły warsztaty, prowadzone przez liderów pakietów roboczych. Trzeci i czwarty dzień seminarium w Utrechcie, poświęcony był spotkaniom projektowym – warsztatom i debatom, dotyczącym procesu współtworzenia.

Dalsza część spotkania zespołu projektowego poświęcono kwestiom panów i zadań projektu w 2020 roku. Sporządzono szczegółowy harmonogram prac w kolejnych miesiącach z uwzględnieniem działań zarówno Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i Fundacji Aktywny Senior. Warto to wspomnieć dwa
wydarzenia: konferencję, dotyczącą polityki miast w Europie w zakresie tworzenia, 4 i 5 czerwca br. Drugie z wydarzeń to Kongres Europejski 14 – 16
września. Ponadto ustalono terminy kolejnych spotkań zespołu projektowego.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie projektowe 14.02.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *