W spotkaniu wzięli udział Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Anna Miśniakiewicz, Mariusz Dybał, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

Aldona Wiktorska-Święcka po przywitaniu obecnych członków zespołu projektowego, zaproponowała omówienie działań stojących przed zespołem
projektowym. Marek Ferenc sugerował omówienie zagadnień umieszczonych wcześniej na Trello. Zostały one przedyskutowane przez zespól FAS. Anna Janus zaproponowała przegląd pakietów projektu, a Anna Miśniakiewicz zasugerowała przegląd wskazań otrzymanych od koordynatora projektu. Przekazała ona informacje wraz ze slajdami, dotyczące poszczególnych pilotów, wraz z przypisanymi im zadaniami. Przypomniała także o wymogach projektowych – trzech praktycznych artykułach, przygotowanych na potrzeby prasy branżowej lub stronie internetowej.

Aldona Wiktorska-Święcka przypomniała także podczas spotkania, kwestie CAL-i (Centrów Aktywności Lokalnej), w kontekście zbadania wpływu
Laboratorium Popowice na postawy różnych osób. Tu dyskutowano o możliwości zrealizowania warsztatów on line z osobami, biorącymi udział w
wyjeździe studyjnym do Gdyni, oraz z interesariuszami projektu. Konrad Postawa wskazał tu na możliwość zrealizowania warsztatów z interesariuszami, w postaci transmisji internetowej na FB lub na Zoomie.

Marek Ferenc rozważał na forum zespołu kwestię zorganizowania jeszcze do końca roku warsztatów, które będą stanowiły przygotowanie do
podsumowania projektu. Jerzy Lech wspomniał o zorganizowaniu raczej spotkania informacyjnego z interesariuszami, a nie warsztatów, gdyż będzie to bardziej do przyjęcia przez interesariuszy. Na zakończenie spotkania została poruszona kwestia wskaźników, które uzupełnią monografię projektu oraz warsztatów dla zespołu projektowego, na których zostanie dokonane podsumowanie projektu.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – 17.11.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *