W spotkaniu wzięli udział Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Na początku spotkania Anna Janus zaproponowała omówienie harmonogramu prac związanych m.in. z handbookiem. Natomiast Marek Ferenc zwrócił uwagę na ukierunkowanie przez zespół Uniwersytetu Wroclawskiego prac nad handbooka. Jak stwierdził, chodzi o uformowanie, zdigitalizowanie i upowszechnianie. Anna Miśniakiewicz przypomniała ostatnie prace nad handbookiem w mniejszym zespole z Aldoną Wiktorska Święcką i Konradem
Postawą. Prace te trwają, a dotyczą przeredagowania, usunięcia powtórzeń i poprzedzenia całości tekstem teoretycznym o współtworzeniu.

Aldona Wiktorska-Święcka wyjaśniła kwestie, związane z poradnikiem: zwróciła na konieczność przedyskutowania zmian w tekście handbooka, ustalenie termin ukończenia go w finalnej postaci oraz kwestę upowszechniania go i utrwalania m.in. poprzez spotkania z interesariuszami.

Marek Ferenc podkreślił fakt, że oprócz SMLW Popowice, Vantege Development, Parafii NMP Królowej Pokoju są jeszcze podmioty obywatelskie
na Popowicach, które powinny otrzymać kwintesencję raportu czyli skondensowane informacje o projekcie. Świadomość na Popowicach została zmieniona i warto ten fakt wykorzystać.

Jerzy Lech wskazał na konieczność przygotowania materiału, z którym będzie możliwe spotkania z interesariuszami. Aldona Wiktorska-Święcka zwróciła uwagę na konieczność dostrzegania dwóch płaszczyzn: formalnej realizacji projektu i rzeczywiste potrzeby użytkowników- mieszkańców Popowic.

Anna Janus zaproponowała organizację warsztatów autoewaluacji, przy czym zgodzono się, co do kolejności, tj. ukończenia najpierw prac nad handbookiem. Końcowa część spotkania poświęcono kwestiom CAL- ów w procesie współtworzenia innych usług publicznych.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 16.10.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *