Spotkanie z dnia 13.07.2018

W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyli: Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Mariusz Dybał, Paweł Timler. Ze strony Fundacji Aktywny Senior- Marek Ferenc, Jerzy Lech i Tomasz Kapłon.

Uczestnicy zgodzili się, że należy jak najszybciej poprawić występujące trudności komunikowania. Wymienili się bieżącymi informacjami o działaniach obu podmiotów (Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior), jak również o współpracy z Konsorcjum (Basecamp i Skype). Ze strony Uniwersytetu w WP3 Laboratorium Popowice, będą uczestniczyć Anna Janus i Paweł Timler.

Aldona Wiktorska-Święcka, kierownik projektu poinformowała, że na szczeblu Konsorcjum, strona internetowa projektu jest bardzo dobrze oceniana. Dyskutowano o umieszczaniu na niej również tekstów w języku angielskim z polskim komentarzem. Jest to rezultat nawiązanych, bezpośrednich kontaktów z innymi krajami. W trakcie spotkania przedstawiony został nowy członek zespołu projektowego – Daria Sudoł, która będzie zajmować się Laboratorium Popowice i kontaktami z Konsorcjum. Omówiono też temat spotkań z interesariuszami bowiem wskazane jest zintensyfikowanie spotkań z nimi.

Omawiana była też promocja projektu za pomocą już zrealizowanych publikacji FAS. Przedstawiono w nich m.in. II Kongres NGO, Kongres Regionów czy piknik na Popowicach. Na spotkaniu zespołu ustalono, że kontakty z interesariuszami, będą włączane do zdefiniowanej bazy. Należy wykorzystywać ich kompetencje w realizacji projektu. Takim przykładem jest publikacja Bartosza Zimnego pt. „Woonerf – czym są ulice do życia?

Podczas posiedzenia zespołu projektowego, dyskutowano także o wymogach czasowego raportu CoSIE Reporting Template. Raport będzie zawierał informacje wspólne i oddzielne poszczególnych podmiotów. Będzie on przesłany do Konsorcjum do 31 sierpnia br.

Notatkę sporządzili: M.Ferenc i J. Lech

Notatka projektowa z dnia 13.07.2018

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *