W spotkaniu wzięli udział ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego- Aldona Wiktorska Święcka, Anna Janus i Paweł Timler. Ze strony Fundacji Aktywny Senior uczestniczyli – Anna Miśniakiewicz, Marek Ferenc, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon.

Na początku spotkania Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła informacje o rozmowach, z przedstawicielami Komisji Europejskiej (management board), a także ich sugestiami co do realizacji poszczególnych pakietów projektu. Podkreśliła tu znaczenie sugestii KE, co do przesłanego jej raportu dotyczącego mediów społecznościowych.

Przypomniała też wniosek, złożony przez zespół projektowy Laboratorium Popowice, dotyczący wydłużenia realizacji projektu. Praca zespołu projektowego Laboratorium Popowice, jak i innych zespołów w poszczególnych krajach, prowadzona jest cały czas on line, ze względu na pandemię
koronawirusa.

Anna Janus poruszyła kwestię ewaluacji projektu, przypomniała o pracy wraz z Anną Miśniakiewicz nad ewaluacją projektu poprzez zadania. Marek Ferenc mówił o ewaluacji projektu, przygotowywanej poprzez warsztaty, analizy, itp. Przygotowanie ewaluacji projektu jest jednym z warunków realizacji pakietu WP 3 projektu.

Aldona Wiktorska-Święcka omówiła także kwestie współpracy pomiędzy Fundacją Aktywny Senior i Uniwersytetem Wrocławskim, podała tu przykłady
podobnej współpracy w ramach konsorcjum projektu CoSIE. Marek Ferenc zwrócił uwagę na praktyczne elementy projektu, realizowane przez Fundację Aktywny Senior, jak też na kwestię ewaluacji projektu.

Jerzy Lech i Marek Ferenc zwrócili uwagę, na doprecyzowanie treści raportów, składanych do koordynatora projektu tak, aby spełniały one określone
wymagania. Poruszono też sprawę udziału Laboratorium Popowice w kongresie NGO.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 04.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *