W spotkaniu wzięli udział z ramienia Fundacji Aktywny Senior: Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

W trakcie spotkania Anna Miśniakiewicz poruszyła kwestę działań, jakie wskazane byłoby podjąć w przestrzeni publicznej. Marek Ferenc poruszył kwestę projektu zagospodarowania przez SMLW Popowice terenu tzw. górki. Dyskusja dotyczyła tego projektu i możliwości jego wsparcia ze strony zespołu projektowego Laboratorium Popowice. Byłby on swojego rodzaju łącznikiem między spółdzielnią a Urzędem Miejskim Wrocławia. Tomasz Kapłon sugerował zapoznanie się z projektem dotyczącym górki, aby możliwe było wystosowanie propozycji zespołu projektowego. Jerzy Lech proponował przygotowanie swojego rodzaju ściągi, czyli odpowiedzi na pytania dotyczące projektu.

Podczas tego spotkania online, dyskutowane były możliwe formy współpracy z SMLW Popowice, a więc przedstawienie jej organom dotychczasowych
wyników, wypracowanych przez zespół projektowy.

Poruszono także kwestię dokonania ewaluacji projektu, jak również jego harmonogramu. Ulega on znaczącym modyfikacjom, ze względu na konieczne w tej sytuacji ograniczenie w kontaktach zewnętrznych.

Znaczną część spotkania zajęła także dyskusja nad kształtem strony internetowej projektu. Anna Miśniakiewicz i Konrad Postawa przedstawili dotychczasowe zmiany tej strony. Członkowie zespołu zgłaszali swoje uwagi, sugestie i propozycje w tym względzie.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu projektowego FAS

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *