W spotkaniu wzięli udział ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego- Aldona Wiktorska Święcka, Anna Janus, Mariusz Dybał, Paweł Timle. Ze strony Fundacji Aktywny Senior uczestniczyli w niej – Anna Miśniakiewicz, Marek Ferenc, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa.

Na początku spotkania Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła rezultat spotkania z Zarządem SMLW Popowice. Marek Ferenc postulował pokazanie
spółdzielni rezultatów, jakie zostały osiągnięte w czasie realizacji projektu.

Następnie Anna Miśniakiewicz przypomniała najważniejsze zmiany w realizacji harmonogramu projektu, biorąc pod uwagę obecne realia – konieczność pozostawania w domu i pracy online. Przy tej okazji poruszono sprawę ankiet, przeprowadzonych wśród mieszkańców Popowic.

Podczas spotkania poruszony był temat zmian na stronie internetowej, którymi zajmowali się Anna Miśniakiewicz i Konrad Postawa. Zaproponowali oni konkretne rozwiązania – uporządkowanie treści i zakładek na stronie. Pozostali członkowie zespołu wnieśli swoje sugestie i propozycje.

Aldona Wiktorska-Święcka zreferowała kwestię ewentualnej organizacji konferencji międzynarodowej w czerwcu br., zaznaczając że trudno
przewidzieć rozwój obecnej sytuacji. Natomiast Marek Ferenc poruszył kwestię ewaluacji projektu i przedstawienia jego rezultatów, które przełożą się na trwałość tego projektu. Paweł Timler omówił kwestię poradnika i kolejnych kroków do jego przygotowania. Ustalono terminy kolejnych spotkań zespołu projektowego online.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *