Spotkanie z dnia 12.10.2018

W spotkaniu udział wzięli: ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Mariusz Zdybał, Paweł Timler. Ze strony FAS –Marian Ferenc, Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa.

Pierwszym tematem, jakim poruszono była kwestia warsztatów People Voice Media, organizowanych 17-19 października w Klubie Osiedlowym SM Popowice „Tęcza”. Omówiono sprawę tłumacza oraz przebiegu prac w grupach.

Kolejnym tematem było upowszechnianie projektu w ramach pakietu WP8. Zwrócono tu uwagę na sprawę promocji na Facebooku oraz na Twitterze. Omawiane była również sprawa umieszczania informacji o projekcie w Naszych Popowicach, gazecie, wydawanej przez SM Popowice. W dyskusji powrócono także do tematu zarządzania interesariuszami, szczególnie SM Popowice i Urzędem Miejskim Wrocławia.

W trakcie spotkania podkreślono znaczenie Spotkania Otwarte Popowice, jako źródła wiedzy o potrzebach mieszkańców. Aldona Wiktorska-Święcka przypomniała fazy przygotowania projektu, oraz kontynuowanie ich w czasie warsztatów. Istotne jest więc dalsze projektowanie działań. Przypomniała tu opracowania dotyczące mieszkalnictwa społecznego oraz senioralnego. Podkreśliła przy tym działanie dwutorowe w ramach projektu – koncepcyjne i praktyczne.

Na spotkaniu zespołu projektowego sformułowano dalsze działania i etapy, jakie będą podejmowane po Spotkaniu Otwarte Popowice oraz warsztatach PVM. Nawiązano też do analizy materiału, zgromadzonego po tych wydarzeniach.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 12.10.2018

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *