Dyskusja wokół poradnika współtworzenia usług publicznych rozpoczęła Aldona Wiktorska -Święcka. Omówiła jego kształt, a także m.in. definicje w ramkach. Marek Ferenc postulował uwzględnienie uwag członków zespołu. Przedstawił on swoje uwagi do podręcznika, wskazując na uwzględnienie w treści podręcznika, funkcjonowania CAL-i.

Aldona Wiktorska -Święcka zwróciła uwagę, że podręcznik odpowiada na pytania samorządowców, czego nie czynią CAL-e. „Nowe rzeczy musimy w
nowy sposób przedstawiać”. Anna Miśniakiewicz wskazała fakt, że podręcznik nie skupia się tylko na jednym typie usług społecznych, aczkolwiek jako przykładu używa usługi sąsiedzkiego miejsca spotkań. Jerzy Lech sugerował wspomnienie w podręczniku o CAL-ach po to , aby Gmina Wrocław otrzymała sygnał, że są one zauważane.

Mariusz Dybał przedstawił założenia SROI (Social Return on Investment) czyli stopy społecznego zwrotu z inwestycji. Jest to relacja rezultatów do nakładów. Dane wyrażone są w złotówkach. Trudność, to wyrażenie społecznych nakładów/rezultatów w monecie. Ważną zasadą analizy SROI jest uwzględnienie punktu widzenia interesariuszy, a więc podmiotów (osób, organizacji, instytucji), które były zaangażowane w działania i doświadczyły zmian w wyniku realizacji projektu społecznego. Wymienił on SROI, jako swoisty miernik nakładów poniesionych przez uczestników projektu. Natomiast Aldona Wiktorska -Święcka, jako przykład wymieniła piknik przy PoPoCentrum, kiedy to seniorzy mieli swój wkład w jego organizację, bowiem zapewnili we własnym zakresie, ciasta i owoce z działek. Na pikniku tym ponadto mieszkańcy mieli okazję wymienić przedmioty na pchlim targu, przynieśli książki na wymianę, a także przeznaczone do biblioteczki w PoPoCentrum.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 10.02.2021

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *