Spotkanie z dnia 20.04.2018

Spotkanie projektowe, poświęcone było przygotowaniu spotkania z koordynatorem projektu. W spotkaniu udział wzięli: Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Mariusz Dybał, Paweł Timler, którzy reprezentowali Uniwersytet Wrocławski. Natomiast Agata Bulicz, Jarzy Lech, Konrad Postawa i Marian Ferenc reprezentowali Fundację Aktywny Senior.

Cel spotkania został określony przez kierownika projektu CoSIE, Aldonę Wiktorską-Święcką. Zostało ono zorganizowane w związku ze zbliżającym się spotkaniem z koordynatorem.

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy poprzez Skype z przedstawicielami Lidera projektu z Mirą Lehti i Anita Narbro. Omówiono stopień zaawansowania projektu ze strony polskiej i ogólny stan projektu w ramach konsorcjum.

Następnie wstępie dokonano przeglądu prac nad poszczególnymi pakietami projektu.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 20.04.2018

Przeczytaj także: