Sektor 3

Cykliczne spotkanie projektowe, dotyczące projektowania Laboratorium Popowice. W siedzibie Fundacji Aktywny Senior odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Agata Bulicz, Jerzy Lech i Marian Ferenc, reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Celem spotkania było omówienie dalszych działań dotyczących projektowania Laboratorium. Poruszono sprawy komunikacyjne wewnątrz grupy i pomiędzy podmiotami. Uznano, że powinny być one uzgodnione do spotkania zespołu projektowego w dniu 10 maja. Jerzy Lech i Marek Fernec przedstawili działania, jakie wykonali i jakie planują w ramach „budowania” koalicji z różnymi osobami z osiedla Popowice.

Obecni na spotkaniu Przedstawili pomysł wykorzystania Popowicjusza, jako pewnego rodzaju symbolu projektu oraz stałe „tworzenie” przez mieszkańców Popowic konstytucji dla swojego osiedla. Agata Bulicz rozrysowała kolejne kroki działań dla projektowania Laboratorium, które dołączone są do niniejszego sprawozdania. Omówiono także przygotowany przez Agatę Bulicz i Annę Janus arkusz Laboratorium Popowice.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 07.05.2018

Przeczytaj także: