Strefa Kultury Wrocław

W spotkaniu z przedstawicielami z Wielkiej Brytanii uczestniczyli przedstawiciele ProPoLab – Anna Janus oraz Anna Miśniakiewicz, które rozmawiały z Mike’m Martinem. Natomiast w spotkaniu zespołu uczestniczyły również wspomniane członkinie Propolab, jak również Aldona Wiktorska-Święcka oraz Marian Ferenc.

Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów wizyty przedstawicieli Uniwersytetu w Newscastle – Mike’a Martina oraz Rob’a Wilsona we Wrocławiu. Odwiedzą oni zespół projektowy Laboratorium Popowice w dniach 7-8 października 2019 roku, w ramach prac koordynacyjnych nad pakietem, dotyczącym Living Lab (żywego laboratorium).

Pierwsza część spotkania przeznaczono na poznanie oczekiwań gościa wobec wizyty. Służyła ona również wdrożeniu w tematykę badań i działania, w ramach programu pilotażowego na Popowicach. Wspólnie określono kierunki i kwestie merytoryczne wizyty, która obejmie zarówno prace warsztatowe, jak i wizję lokalną. Po zakończeniu telekonferencji z Mikiem Martinem opracowano szczegółowy plan wizyty. Obejmuje on : prezentacje i dyskusje. dotycząca działań Laboratorium Popowice, prezentacje i dyskusje interesariuszy włączonych w projekt oraz ich powiązania, wizytę w lokalnych usługach na Popowicach, oprowadzanie po osiedlu, spotkania z interesariuszami, warsztat opracowania i technicznego wykonania modelu teoretycznego.

W kolejnej telekonferencji powstały plan wizyty, został skonsultowany i zaakceptowany po drobnych uwagach. Zdecydowano również o ustaleniu daty organizacji Rady Interesariuszy (Policy RoundTable) i wstępnych działaniach, dotyczących organizacji tego wydarzenia. Będzie to kolejny krok milowy projektu, w którym zespół zaprezentuje wnioski z dotychczasowych działań i rekomendacje dla najważniejszych interesariuszy.

Notatkę sporządziła: A. Miśniakiewicz

Planowanie wizyty koordynatorów

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *