W spotkaniu wzięli udział Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

Podczas spotkania omawiane były kolejne rozdziały podręcznika. Konrad Postawa poddawał pod dyskusję poszczególne części, tym razem poświęcone rozpowszechnianiu projektu. Omawiano m.in. stosowanie Facebooka i Twittera Anna Miśniakiewicz zwróciła uwagę na doprecyzowanie , jakimi kanałami komunikacji kontaktowano się z beneficjentami projektu.

Dyskutowane były także sposoby kontaktowania się z interesariuszami projektu, spośród których nie wszyscy korzystają z możliwości , jakie daje
internet. Podkreślał to Jerzy Lech. Natomiast Marek Ferenc zwrócił uwagę, na określenie roli części zespołu Laboratorium Popowice ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego, który w czasie rozmaitych wydarzeń, przeprowadzała badania ankietowe.

Przywołane zostały w trakcie dyskusji nad podręcznikiem, sposoby promocji projektu, zarówno tradycyjnymi sposobami (plakaty, ulotki umieszczane w porozumieniu ze spółdzielnią) , jak i przy użyciu mediów społecznościowych. Przypomniano też publikacje o projekcie w kwartalniku osiedlowym, wydawanym przez SMLW Popowice. Były to wkładki o projekcie umieszczanej w tej gazecie.

Członkowie zespołu – Anna Miśniakiewicz. Jerzy Lech, Tomasz Kapłon – zwróciła także uwagę, na krótkie filmy kręcone przez Reporterów Społecznych. Tu Marek Ferenc wskazał na przeszkody psychologiczne w działalności tych reporterów ( strach, obawa przed pytaniem nieznajomych osób, itp.). Określono to jako nieukształtowane umiejętności miękkie. Ważny jest więc sposób doboru kandydatów na Reporterów Społecznych i szkolenia ich.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 04.06.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *