Wydział Politologii

Celem spotkania było omówienie wniosku projektowego, wzajemne rozumienie zawartych w nim swoich przyszłych działań i zadań. W spotkaniu udział wzięli: Aldona Wiktorska–Święcka, reprezentująca Uniwersytet Wrocławski oraz Jerzy Lech i Marian Ferenc. reprezentujący Fundację Aktywny Senior.

Omówiono wizję wzajemnej współpracy pomiędzy partnerami i partnerami projektu, jak też organizację wyjazdu na pierwsze spotkanie projektowe do Brukseli w dniach 24 i 25 stycznia 2018 r. Ustalono, że zgodnie z wnioskiem projektowym na powyższe pierwsze spotkanie, pojadą po dwie osoby z każdej organizacji.

Przeanalizowano również wstępnie budżet projektu z wnioskiem i otrzymanym aneksem gdzie sprecyzowano dodatkowe zapytania do lidera projektu, do którego zwróci się przedstawiciel UWr. Wspólnie przeanalizowano treści maili, otrzymanych od partnerów projektu. Aldona Wiktorska-Święcka potwierdziła, że będzie osobą odpowiedzialną – dla Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior – za koordynację z pozostałymi partnerami z konsorcjum projektu. Przedyskutowano odniesienia obecnego projektu do wcześniejszego z zakresu innowacji społecznych, czyli międzynarodowego projektu INNOSI. Omówiono jego upowszechnianie na YouTube, omówiono także wstępnie pojęcie współtworzenia usług publicznych.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

 

Notatka projektowa z dnia 14.12.2017

Przeczytaj także: