W spotkaniu wzięli udział Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o kwestiach związanych ze spółdzielczością, wspólnotami i zarządzaniem nimi. Jest to o tyle zasadne, że projekt
Laboratorium Popowice funkcjonuje w konkretnej przestrzeni społecznej. Marek Ferenc wskazał na szerszy problem zagospodarowania wspólnych przestrzeni przez spółdzielnie. Na podobną kwestię zwrócił uwagę Jerzy Lech, którego zdaniem spółdzielnie mają doświadczenie i możliwości, aby zarządzać powstającymi wokół wspólnotami.

O warunkach funkcjonowania wspólnot informację przywołał Konrad Postawa, omawiając działania wrocławskiej SM Bednarska, która wydzieliła się z SMLW Energetyk, radzi sobie nieźle w zarządzaniu jej zasobami. Na mnogość problemów, składających się na zarządzanie wspólnotą zwróciła uwagę Anna Miśniakiewicz, wskazując na konieczność posiadania określonej wiedzy i umiejętności do takiego zarządzania.

W czasie spotkania poruszona była kwestia przygotowania krótkich filmów, prezentujących wypowiedzi członków organów samorządowych SMLW Popowice. Poruszono także kwestię dynamiki procesu realizacji projektu i wpływu zewnętrznych czynników na tę dynamikę. Omawiane były również kolejne części podręcznika o tworzeniu usług społecznych.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 09.06.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *