Spotkanie projektowe - 30.04.2019

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia, związanych z wyjazdem do Talina, kwestie z PVM, ProPoLab (relacje z Interesariuszami, pakiet WP6). Dokonano analizy ankiety, a także przypomniano kamienie milowe projektu.

W spotkaniu uczestniczyli: z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego Aldona . Wiktorska-Święcka, Anna. Janus, Paweł Timler. Z ramienia Fundacji Aktywny Senior udział wzięli Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

W ramach pakietu WP3 Paweł Timler omawiał sprawę ankiet. Jest już wypełnionych ponad 130 ankiet. Omówiono ogólne wartości ankiet, według których będzie przygotowany raport. Powrócono też do pomysłu Pawła Timlera, by Reporterów Społecznych wyposażyć w prosty aparat fotograficzny do rejestrowania zdarzeń na osiedlu. Dyskusja- wymiana poglądów i wzajemna informacja.

Padła także propozycja umieszczenia sylwetek RS na stronie internetowej miasta. Tutaj Marek Ferenc zasugerował aby o to zapytać zainteresowanych czy wyrażą na taką propozycję zgodę.

W dyskusji wywnioskowano, że RS otrzymali wiedzę techniczną jak robić filmiki ale nie otrzymali wiedzy jak nawiązywać kontakt i przeprowadzać rozmowy zachęcające do udzielania wywiadów. W związku z tym podjęto decyzję, że w dniu 8 maja zostaną przeprowadzone warsztaty z RS w celu uzupełnienia tej wiedzy. Na warsztatach zostaną również przedstawione wyniki dotychczas zebranych ankiet.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja w wyniku której ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaprezentowanie SMS Popowice w czasie festynu parafialnego w dniu 8 czerwca br. jako przykład funkcjonowania miejsca spotkań dla osiedla Popowice.

Zdecydowano, że takie działanie zostanie przeprowadzone. Anna Miśniakiewicz zobowiązała się do przygotowania scenariusza tego wydarzenia. Przedstawiła też organizację spotkań, warsztatów w dniach 7 – 9 maja z udziałem przedstawicieli People Voice Media. Marek Ferenc zobowiązał się do przygotowania wyposażenia i współorganizacji dla tego wydarzenia.

W ramach pakietu WP 6 Anna Miśniakiewicz poinformowała, że Gmina Wrocław będzie przeprowadzała badania lokalne. W jego ramach wrocławskie osiedla zostaną przebadane pod względem potrzeb i zmian, jakie należy wprowadzić lub uzupełnić, aby osiedla były „kompletne”. Badania potrzeb będą odbywały się w sposób partycypacyjny i będą realizowane w dużej mierze, lub całkowicie przez organizacje pozarządowe.

W ramach pakietu WP8 wywiązała się dyskusja, jakie działania powinny podjąć oba partnerskie podmioty. Aldona Święcka poinformowała, że zarówno UWr. jak i FAS mają przygotować strategie upowszechniania projektu. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego ma to przygotować Mariusz Dybał a ze strony Fundacji Aktywny Senior Tomasz Kapłon.

Święcka przedstawiła problemy z udziałem w Kongresie Regionów i przyszłoroczną konferencją EKS, której organizatorami powinny być Uniwersytet Wrocławski i Gmina Wrocław.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 30.04.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *