Spotkanie projektowe - 07.03.2019

Na spotkaniu obecni byli, ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Mariusz Dybał i Anna Janus, natomiast ze strony Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewcz, Marek Ferenc, Jerzy Lech, Konrad Postawa i Tomasz Kapłon.

W trakcie spotkania dyskutowano o sporządzeniu mapy drogowej interesariuszy projektu Laboratorium Popowice, o sposobach kontaktu z nimi, dostarczeniu im wcześniej przed spotkaniem materiałów o projekcie. Istotne jest także poinformowanie ich o kolejnych, zrealizowanych już etapach projektu.

Aldona Wiktorska-Święcka omówiła podział interesariuszy na poszczególne grupy. Grupa A to seniorzy z Popowic, w grupie B są Reporterzy Społeczni, seniorzy z grupy A oraz inni liderzy. W grupie C, poświęconej polityce i rozwiązaniom systemowym, znajdują się instytucje, współrealizujące projekt: m.in Urząd Miejski Wrocławia, SMLW Popowice, Ventage Development, Parafia NMP Królowej Pokoju na Popowicach. W grupie C są wydzielone grupy – C1 (kwestie logistyczne) oraz C2 – wpływ polityczny, okrągły stół, i grupa SMS (Sąsiedzkie Miejsce Spotkań).

Marek Ferenc przedstawił działania, związane z wydawaniem Wrocławskiej Karty Seniora na Popowicach i wręczaniem seniorom ankiet, przygotowanych przez zespół projektowy. Przedstawił też stan rozmów z Ventage Development, na temat pozyskania kontenera, służącego jako centrum promocji projektu.

W dalszej części Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła kwestie , związane z grupami interesariuszy, (produkt, polityka, działania po zakończeniu projektu). Omówione zostały też, przewidziane na kwiecień, szkolenia Community Reporting na Popowicach.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 07.03.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *