W spotkaniu wzięli udział Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Annna Miśniakiewicz, Marusz Dybał, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

W trakcie spotkania Aldona Wiktorska -Święcka poinformowała członków zespołu LP o pozytywnym rozpatrzeniu przez KE wniosku o przedłużenie
projektu Laboratorium Popowice, do 31 maja 2021. Marek Ferenc przedstawił kwestie wydania książki – rozprawy doktorskiej Anny Miśniakiewicz, a także wręczenia egzemplarza tej pracy interesariuszom z pismem podsumowującym projekt. Omówił on kwestię upowszechniania projektu, zwłaszcza obecność na Walnym Zgromadzeniu SMLW Popowice. Wspomniał także o kontaktach z proboszczem Parafii NMP Królowej Pokoju na Popowicach, w kontekście ewentualnego zorganizowania CAL w Sali św. Eugeniusza na Popowicach.

Aldona Wiktorska -Święcka mówiła o poziomach wpływu projektu, tym w skali mikro-spotkań, a także na poziomie regionalnym, co pozwolili pokazać innym miastom (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych) rozwiązania projektu.

Marek Ferenc przedstawił poradnik, jego proces przygotowania i dalsze projektowane z nim posunięcia. Natomiast Konrad Postawa przedstawił
kwestie techniczne związane z przygotowaniem poradnika w końcowej postaci (czas, kwestie edytorskie, termin przygotowania pliku do druku).

Aldona Wiktorska -Święcka przypomniała rozwiązania w Nowych Żernikach, czyli kooperatywy, które nie wpisują się do końca w ideę co-housingu. Wskazała tu na efekt skali- rozwiązania tam wprowadzone, zastosowano w jednym miejscu. Choć rozwiązania stosowane przez innych indywidualnych deweloperów np. Archicom, Ventage Development, nawiązują do idei co-creation.

Marek Ferenc wskazał – w przypadku Nowych Żernik – na trudności mentalne, ale i prawne, oraz trudności z wykonaniem tam idei co-hosingu. Natomiast rozwiązania proponowane w projekcie LP mogą wzmocnić tę ideę. Jerzy Lech przypomniał ideę szwedzkiego co-housingu, gdzie dobór osób chcących zamieszkać w jego ramach, trwa ok. 5 lat.

Aldona Wiktorska -Święcka przypomniała, że rozwiązania proponowane przez projekt Laboratorium Popowice możliwe są do upowszechnienia i podzielenia się tą wiedzą z Gminą Wrocław. Przyczyni się to do zaktywizowania tkanki społecznej w wymiarze miejskim.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 07.10.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *