Spotkanie projektowe - 18.01.2019

W spotkaniu- z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – uczestniczyli Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janas, Paweł Timler, Mariusz Dybał. Fundację Aktywny Senior reprezentowali: Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marian Ferenc.

Spotkanie to, tak jak poprzednie, prowadził Paweł Timler. Na początku przedstawił on zadania obu stron – partnera naukowego i partnera społecznego. W przypadku partnera naukowego jest to opracowanie kwestii sposobu tworzenia usług dla seniorów, jak również włączenie interesariuszy w ich tworzenie. Omówił on także kwestię zarządzania projektem czyli posiadania narzędzi do oceny zadań i działań projektu.

Aldona Wiktorska-Święcka podsumował krótko miniony rok, wskazując na zaprojektowanie zmian długotrwałych na Popowicach, w sytuacji posiadania wiedzy o zmianach, jakich oczekują mieszkańcy. Marek Ferenc poruszył kwestię interesariuszy i przedstawienia im propozycji zmian.

W trakcie spotkania poruszono także kwestę uwspólnienia wiedzy roboczej (Paweł Timler) , a także procesu edukacji o projekcie (Marek Ferenc). Zarysowane zostały i przejrzane zadania pilotażowe projektu.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 18.01.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *