W spotkaniu wzięli udział Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Spotkanie poświęcone był w większości przygotowaniu materiałów do rozmów z interesariuszami. Anna Miśniakiewicz zaproponowała pytania do interesariuszy i listę uczestników tych rozmów. Uczestnicy spotkania omawiali poszczególne kandydatury, przeznaczone do przeprowadzenia wywiadów.

Marek Ferenc sugerował zadawanie poszczególnych pytań, pamiętając aby nie było ich zbyt dużo, a także poruszyć zagadnienia (warunki życia na Popowicach). Jerzy Lech wskazywał na przeprowadzenie rozmów z konkretnymi osobami. Konrad Postawa postulował opracowanie pytań ale i zagadnień dla rozmówców.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – 17.07.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *