W spotkaniu wzięli udział Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Miśniakiewicz, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

Anna Miśniakiewicz wraz Konradem Postawą zaprezentowali wersję handbooka i omówili pierwszy wstępny skład – poszczególne rozdziały, układ
graficzny. Podręcznik ma tytuł „Współtworzenie usług publicznych. Od teorii do praktyki. Poradnik”. Tu dyskusja skupiła się na zawartości handbooka i jego przeznaczeniu, adresatach i odbiorcach. Członkowie zespołu zapoznali się z układem graficznym, częściami handbooka, takimi jak „Trochę teorii”,” Trochę praktyki”, „Od teorii do praktyki”. Ta postać handbooka nie jest ostateczna, będzie ona dopracowana i uzupełniana.

Aldona Wiktorska-Święcka skupiła się na współtworzeniu, jako procesie całościowym, czyli tworzeniu usług publicznych od początku do końca.
Natomiast Marek Ferenc postulował wskazanie adresata/adresatów tego podręcznika, w formie krótkiego wstępu. Podkreślił on wymiar ogólnopolski niektórych elementów projektu. Stwarza to możliwość przedstawienia podręcznika nie tylko lokalnie, ale i centralnie ( posłowie, grupy posłów).

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów – Handbook – 19.01.2021

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *