W spotkaniu wzięli udział Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Anna Miśniakiewicz, Mariusz Dybał, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

Aldona Wiktorska-Święcka przekazała informacje o przedmiocie spotkania czyli kwestii upowszechniania. Konrad Postawa zaprezentował cztery miejsca w których można prezentować projekt. Są to: portal internetowy Akcja Miasto, telewizja Echo24, gazeta Fakt oraz strona Wroclife.

Marek Ferenc omówił celowość przygotowania materiału, który byłby prezentowany w poszczególnych miejscach. Natomiast Aldona Wiktorska-
Święcka wskazała na zaplanowanie działań operacyjnych – odpowiedź na kontakty zaproponowane przez Konrada Postawę oraz na orientację, jakie są oczekiwania tych mediów.

Anna Miśniakiewicz wskazała na projekt „Osiedla kompletne” wdrażany przez Gminę Wrocław, z którym projekt Laboratorium Popowice ma wspólny m.in. element konsultacji.

Aldona Wiktorska-Święcka omówiła kwestię współpracy z miastem, jak i z SMLW Popowice, jako istotnymi partnerami. Podkreśliła też znaczenie działań projektowych, jak i warsztatów informacyjnych – wymiany wiedzy czy wyrównywania wiedzy. Działania te będą w marcu 2021 r. podsumowane w postaci tekstu.

Jerzy Lech zasugerował dodanie w podręczniku wzmianki o wspólnej pracy zespołu on line, jako wskazanym modelu takiej pracy mimo pandemii. Pokazać ją można jako istotny element działania, który może stać się normą.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 16.12.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *