W spotkaniu wzięli udział z Fundacji Aktywny Senior- Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Spotkanie to było kolejnym etapem pracy nad handbookiem czyli podręcznikiem o tworzeniu usług społecznych oraz ewaluacją projektu. Anna
Miśniakiewicz przedstawiła kolejne rozdziały podręcznika, a członkowie zespołu wnosili swoje uwagi i propozycje.

Marek Ferenc poddał pod dyskusję kwestię Spotkania Otwarte Popowice w formule open space i zestawił to z formuła hackathona czyli metody
rozwiązania określonego problemu. Jerzy Lech zwrócił uwagę na społeczne zaangażowanie interesariuszy, którzy nie mają w swoich obowiązkach interesowania się projektem.

Anna Miśniakiewicz proponowała wcześniejsze wprowadzenie do projektu w formie prezentacji, wysłanej interesariuszom wcześniej. Przyczyni się to do oszczędzenia czasu w trakcie spotkania z interesariuszami. Poruszona była także przez członków zespołu kwestia ankiet. Tu Konrad Postawa wskazywał na użycie mediów społecznościowych także do celów ankietowych.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 18.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *