W spotkaniu wzięli udział, ze strony Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon. Ze strony
Uniwersytetu Wrocławskiego – Paweł Timler Poświęcone było ono omówieniu kwestii organizacyjnych, związanych z planowanym spotkaniem udziałowców projektu Laboratorium Popowice. Spotkanie to zorganizowane będzie w siedzibie SMLW Popowice, głównego udziałowca projektu.

Będzie to swojego rodzaju round table, w którym przedstawicielom udziałowców przedstawiona będzie prezentacja projektu Horyzont, prezentacja COSiE i ProPoLab. Zaprezentowane zostaną także wnioski z projektu.

Dyskusja będzie poświęcona roli i możliwościom co-creation przy tworzeniu i świadczeniu usług społecznych dla seniorów z perspektywy podmiotów (m.in. Gmina Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, SMLW Popowice) w optyce każdego z podmiotów. Dyskutowane będą w trakcie spotkania także zmiany społeczne i możliwości i sposoby dostosowania się do nich (starzenie się społeczeństwa, rosnący rynek mieszkań na wynajem, rola deweloperów i miasta w powstawianiu „tkanki usługowej” miasta itp.).

Omówiono planowaną agendę spotkania, listę zaproszonych gości, a także zaproszenie mediów na to spotkanie.

Notatkę sporządziła: A. Miśniakiewicz

Spotkanie projektowe 18.11.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *