W spotkaniu wzięli udział: Anna Miśniakiewicz, Mariusz Dybał, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Konrad Postawa.

Członkowie zespołu projektowego pracowali nad końcowym kształtem podręcznika do tworzenia usług społecznych, czyli tzw. Handbooka. Dokonali
przeglądu definicji, koniecznych do doprecyzowania i wyjaśnienia ich. Kolejno w drodze znalezienia najbardziej adekwatnych określeń, omówione zostały definicje, użyte w Handbooka.

Omówiono i poprawione zostały przez członków zespołu projektowego takie terminy, jak: usługi publiczne, interesariusz, sektor publiczny, organizacje pozarządowe, rosnąca rola obywateli w sprawowaniu władzy, koprodukcja, kapitał społeczny, spójność, żywe laboratorium, Laboratorium Popowice, mapa drogowa, partnerstwo lokalne, Service Design, roundtable, wykluczenie cyfrowe.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołów ProPoLab – 17.03.2021

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *