Sektor 3

Spotkanie projektowe w dniu 14.03.18 w osobach Agata Bulicz, Jarzy Lech, Konrad Postawa, Tomasz Kapłon, Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Celem spotkania było omówienie zaproponowanych zagadnień dotyczących realizacji projektu;

  1. Prezentacja projektu strony internetowej i jej funkcjonalność + narzędzie do współpracy – dostęp do materiałów. Konrad Postawa.
  2. Omówienie ogólnego zarysu funkcjonowania Laboratorium Popowice oraz narzędzia do badań i ich przebieg. Agata Bulicz.
    1. Współdecydowanie o przestrzeniach osiedla.
  3. Komunikacja wewnątrz osiedla Popowice. Promocja i upowszechnianie projektu, w tym gazeta osiedlowa. Tomasz Kapłon.
  4. Zasoby informacyjne o mieszkańcach osiedla oraz sposób organizowania spotkań. Harmonogram. Jerzy Lech, Marian Ferenc.

KP – Sam nie wiem dlaczego nie można po prostu napisać, że chcemy się spotkać z mieszkańcami, porozmawiać o tym co i jak można zmienić na Popowicach, by poprawić relacje między mieszkańcami, by zmienić na lepsze ich otoczenie i styl życia. Czy nie można powiedzieć po prostu, że po tych konsultacjach do pracy przystąpi zespół ekspertów i zaproponuje wspólną wizję zmian. Następnie wprowadzimy te zmiany na tyle, na ile będzie to możliwe i raz jeszcze usiądziemy z mieszkańcami by porozmawiać, co się na Popowicach zmieniło i co jeszcze trzeba poprawić. I tak po trzech latach Uniwersytet opracuje i przetestuje model działania i współpracy sąsiedzkiej a Fundacja wraz z ekspertami wprowadzi plany w życie. Czy to tak trudno napisać po prostu – po ludzku?

JL – Myślę, że musimy rozbudować wątek wyjaśniający co to jest mieszkalnictwo społeczne i jego rozumienie. Tak jak to zrobiła Pani Aldona w Spółdzielni. Trzeba to skrócić,  za dużo tam informacyjnych wątków. Pokazać raczej  inne podejście, uwypuklenie wagi, rangi mieszkańców, oparte o słuchanie ich futurystycznych pomysłów potrzeb, a nie ich narzucanie.

Druga sprawa to nie ograniczałbym beneficjentów tylko do 65+, a używałbym ogólnie adresatów , mieszkańców w wieku senioralnym.

Do czego FAS zobowiązał się w tym projekcie? Fragment w umowie.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 14.03.2018

Przeczytaj także: