Spotkanie Projektowe 10.09.2019

Notatka projektowa z dnia 10.09.2019

W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego udział wzięli: Aldona Wiktorska- Święcka, Anna Janus, Marusz Dybał, Paweł Timler. Ze strony fundacji…

Sektor 3

Rozpowszechnianie PoPo Centrum

W spotkaniu uczestniczyli, Anna Miśniakiewicz, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Jerzy Lech, Marek Ferenc. Spotkanie odbyło się tuz po szkoleniu reporterów…

Spotkanie z Rektorem UWr

Spotkanie informacyjne z Rektorem UWr

W spotkaniu uczestniczyli: Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Miśniakiewicz, Anna Janus, Marusz Zdybał, Paweł Timler, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc. Na…

Spotkanie projektowe - 30.04.2019

Notatka projektowa z dnia 30.04.2019

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia, związanych z wyjazdem do Talina, kwestie z PVM, ProPoLab (relacje z Interesariuszami, pakiet WP6). Dokonano…

Spotkanie projektowe - 07.03.2019

Notatka projektowa z dnia 07.03.2019

Na spotkaniu obecni byli, ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Mariusz Dybał i Anna Janus, natomiast ze strony Fundacji…

Wydział Politologii

Notatka projektowa z dnia 26.02.2019

W spotkaniu – z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – uczestniczyli Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Paweł Timler. Fundację Aktywny Senior reprezentowali Anna…

Spotkanie projektowe 19.02.2019

Notatka projektowa z dnia 19.02.2019

W spotkaniu udział wzięli – z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Paweł Timler i Mariusz Dybał, z…