Spotkanie projektowe 18.12.2019

W spotkaniu wzięli udział z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus i Paweł Timler. Ze strony Fundacji Aktywny…

Spotkanie w CAL 10.12.2019

W spotkaniu wzięli udział Anna Miśniakiewicz i Marek Ferenc. W trakcie spotkania Anna Miśniakiewicz pokazała prezentację, dotyczącą wyjazdu studyjnego zespołu…

Spotkanie projektowe 18.11.2019

W spotkaniu wzięli udział, ze strony Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon. Ze strony…

Notatka projektowa z dnia 06.11.2019

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego Aldona Wiktorska-Święcka i Paweł Timler. Z ramienia Fundacji Aktywny Senior Anna Miśniakiewicz, Jerzy…

Wyjazd studyjny do Gdyni 17-19.10.2019

W wyjeździe tym wzięli udział Reporterzy Społeczni – Marianna Jaje, Felicja Waltoś, Grażyna Żabińska-Olszańska, Władysław Kluczewski, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech…

Strefa Kultury Wrocław

Planowanie wizyty koordynatorów

W spotkaniu z przedstawicielami z Wielkiej Brytanii uczestniczyli przedstawiciele ProPoLab – Anna Janus oraz Anna Miśniakiewicz, które rozmawiały z Mike’m…

Spotkanie w sprawie CAL-ów

W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu projektowego Laboratorium Popowice Anna Miśniakiewicz i Marek Ferenc. W trakcie spotkania wypracowywano dokument „Idea…

Spotkanie Projektowe 10.09.2019

Notatka projektowa z dnia 10.09.2019

W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego udział wzięli: Aldona Wiktorska- Święcka, Anna Janus, Marusz Dybał, Paweł Timler. Ze strony fundacji…