W spotkaniu wzięli udział Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc, Tomasz Kapłon.

W trakcie dyskusji Anna Miśniakiewicz wskazała na konieczność stosowania metod i narzędzi, odpowiednich dla każdej z grup, uczestniczących w projekcie. Jerzy Lech zwrócił uwagę na element konsultacji w procesie świadczenie usług, jako istotny dla projektu.

Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali nad odbiorem podręcznika i jego przydatnością dla samorządowców. Jednocześnie też Konrad Postawa sugerował lekturę podręcznika przez osoby nie związane z projektem, np. urbaniście, czy podręcznik jest wystarczająco jasny i przejrzysty.

Marek Ferenc poddawał pod rozwagę pytanie, czy w projekcie spełniane są oczekiwania beneficjentów a interesariusze są tłem czy spełniamy także oczekiwania tych drugich.

Ponadto poruszono w trakcie spotkania kwestię rozmów-wywiadów z osobami z organów samorządowych Gminy Wrocław, zaczynając od Prezydenta Wrocławia. Poruszono także kwestę ewaluacji projektu Laboratorium Popowice.

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 02.07.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *