Wydział Politologii

Spotkanie projektowe w dniu 14.12.17 w osobach Aldona Wiktorska–Święcka reprezentująca Uniwersytet Wrocławski (UWr), Jarzy Lech i Marian Ferenc reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Celem spotkania było wstępne omówienie wniosku projektowego i wzajemne rozumienie zawartych w nim swoich przyszłych działań, zadań.

Ponad to:

  1. Omówiono wizję wzajemnej współpracy pomiędzy partnerami i partnerami projektu.
  2. Omówiono organizację wyjazdu na pierwsze spotkanie projektowe do Brukseli w dniach 24,25 stycznia 2018r.
  3. Ustalono, że zgodnie z wnioskiem projektowym na w/w pierwsze spotkanie pojadą po 2 osoby z każdej organizacji.
  4. Przeanalizowano wstępnie budżet projektu z wnioskiem i otrzymanym aneksem gdzie sprecyzowano dodatkowe zapytania do lidera projektu, z którym zwróci się przedstawiciel UWr.
  5. Wspólnie przeanalizowano treści otrzymanych maili od partnerów projektu.
  6. Aldona Wiktorska-Święcka potwierdziła, że będzie osobą odpowiedzialną dla Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior za koordynację z pozostałymi partnerami projektu – konsorcjum.
  7. Przedyskutowano odniesienia projektu do wcześniejszego z zakresu innowacji społecznych, czyli dzynarodowego projektu INNOSI. Omówiono jego upowszechnianie na https://www.youtube.com/results?search_query=innosi+user+voice
  8. Omówiono wstępnie pojęcia temat współtworzenia usług publicznych.
  9. Spotkanie trwało 4 godziny.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 14.12.2017

Przeczytaj także: