Spotkanie z dnia 05.04.2018

Spotkanie projektowe w dniu 05.04.18 z udziałem Anny Janus reprezentująca Uniwersytet Wrocławski (UWr), Agaty Bulicz, Jerzego Lecha, Konrada Postawy i Mariana Ferenca reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

 

Celem spotkania było omówienie koncepcji i projektowania Żywego Laboratorium Popowice jako jednego z ważniejszego elementu działań realizowania projektu;

 1. Podniesiono kwestię wspólnego omówienia / UWr, FAS/ wytycznych projektowych, warunków, ramy projektu, podziału pracy, harmonogramów.
 2. Podkreślono po raz kolejny, że pierwsze spotkania z Interesariuszami powinny być reprezentowane przez oba podmioty razem.
 3. Rozmawiano o wizji Laboratorium. Nakreślono wstępny szkic.
 4. Podkreślono, że powinny być wspólnie określone kamienie milowe projektu.
 5. Ustalono wstępnie, że od stycznia 2019 rusza Laboratorium.
 6. Zgodzono się, że docelowo zostanie przeszkolonych 200 osób z udokumentowaniem ich udziału i zdjęciami.
 7. Konrad, zobowiązał się, że przygotuje wzór listy obecności z zawartą w niej klauzulą wyrażenia zgody na przeważanie danych osobowych i udostępnianie swojego wizerunku.
 8. Podkreślono, ze należy na wszelkie działania przygotowywać pisma i odpowiedzi.
 9. Ustalono, że grupa robocza Laboratorium będzie miała spotkania robocze co 2 tygodnie.
 10. Ustalono graniczny termin do 30 kwietnia do przedstawienia jak ma funkcjonować Laboratorium.
 11. Podniesiono kwestię braku zdań zadań dla UWr i FAS, braku struktury zarządzania projektem, braku planu działania.
 12. Uznano, ze powinien być zaprojektowany modelu współpracy pomiędzy podmiotami.
 13. Omówiono raz jeszcze stronę internetową projektu.
 14. Konrad pokazał narzędzie komunikacji Trello, działające podobnie jak w konsorcjum Basecamp. Pokaz jego funkcjonowania przygotuje na następne spotkanie, przygotuje również formularz kontaktowy.
 15. Dostępność +. Zapisałem ale nie pamiętam czego to ma dotyczyć. Jeśli ktoś pamięta proszę o uzupełnienie.
 16. Przyjęto propozycję, że pierwsze szkolenia warsztatów przyszłości będą przeprowadzane z Radami Osiedla i Wrocławską Radą Seniorów. Chodzi o to aby „decydenci” wiedzieli jak będą wyglądały warsztaty z mieszkańcami i aby sami mogli wziąć udział w projektowaniu.
 17. Następne spotkanie całej grupy 20 kwietnia w S3.
 18. W załączeniu wstępne szkice dotyczące zarządzania projektem oraz Laboratorium. Cały czas pozostają nie uzgodnione sprawy wywiadu dla Gazety Wyborczej oraz udział w:
  1. II Kongres NGO, – 6 czerwca,
  2. Forum Partycypacji – 11-12 czerwca,
  3. Kongres Regionów – 26-27 czerwca
 19. Wizyta u Rektora UWr i umowa o współpracy.

Notatkę sporządzili: M. Ferenc, J.Lech

Notatka projektowa z dnia 05.04.2018

Przeczytaj także: