Wydział Politologii

Budowanie sieci współpracy pomiędzy Laboratorium Popowice a interesariuszami, rozpoznawanie możliwości i poziomów zaangażowania. Współpraca z lokalnymi jednostkami naukowymi – studentami uczelni wyższych we Wrocławiu.

Styczeń-marzec 2019 – Sieć współpracy

Przeczytaj także: