Warsztaty - Design Thinking 3

Warsztaty w metodologii Myślenia Projektowego (Design Thinking) z lokalnymi liderami senioralnymi. Warsztaty współtworzenia rozwiązań żywego laboratorium, będącego odpowiedzią na potrzeby dopracowane z uczestnikami poprzednich warsztatów. Prace nad koncepcją Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań (SMS Popowice).

Luty-marzec 2019 – Warsztaty Design Thinking

Przeczytaj także: