Rozpowszechnianie wniosków z projektu

https://www.byczdrowym.info/kosci-i-stawy/przestrzen-miejska-jako-wspolczesna-metoda-aktywizacji-seniorow/ https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/popowice-seniorze-wspoltworzyli-ogolnoeuropejski-projekt/3g5xvcp https://www.facebook.com/watch/live/?v=948688219221040&ref=watch_permalink https://wroclife.pl https://fb.watch/v/6aDO23XK-/

Wydanie monografii

WSPÓŁTWORZENIE USŁUG W OBSZARZE MIESZKALNICTWA SENIORALNEGO W POLSCE ProPoLab: od marzeń do rzeczywistości (EN: WSPÓŁTWORZENIE USŁUG W OBSZARZE MIESZKAŃ SENIORALNYCH…

Publikacja poradnika

Gotowa publikacja w wersji online i drukowana dla interesariuszy, organizacji pozarządowych, specjalistów i obywateli, interesariuszami. Dostępne: https://propolab.f-as.pl/handbook/wspoltworzenie-uslug-publicznych-od-teorii-do-praktyki-poradnik.pdf

Seminarium CoSIE dotyczące narzędzi ICT

Wzięliśmy udział w wydarzeniu poświęconym narzędziom i danych ICT, na którym dyskutowaliśmy z pilotami systemów informatycznych służących do wsparcia/rusztowania działań…

Udział w krótkich spotkaniach CoSIE

11 listopada Przegląd 2. referatu pozycjonującego 23 listopada Kluczowe tematy z Community Reporting 2 grudnia Kluczowe tematy w programach pilotażowych…

Udział w 30 Kongresie RESER 21-22/01/2021

Podczas konferencji członek naszego zespołu miał prezentację pt.: Metoda projektowania usług we współtworzeniu usług publicznych na przykładzie polskiego pilotażu reprezentującego…