Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty Sumatywnej Wymiany Wiedzy (SKE), które dały nam możliwość zorganizowania warsztatu z interesariuszami, aby omówić i udokumentować kluczowe wnioski z pilotażu, jaki jest obecny stan rzeczy i co może przynieść przyszłość.

Ewaluacja pilotażu z interesariuszami podczas SKE

Przeczytaj także: