Udział w spotkaniu partnerskim, dyskusjach oraz dzielenie się wnioskami i rekomendacjami pomiędzy partnerami.

Końcowe spotkanie partnerów CoSIE

Przeczytaj także: