15 kwietnia 2021 r. odbył się Okrągły Stół ds. Polityki Europejskiej. Tytuł tego seminarium internetowego brzmiał: „Współtworzenie usług użyteczności publicznej; rola obywateli i ich organizacji”. Spotkanie to zostało zorganizowane we współpracy z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (EKES).

Udział w Okrągłym Stole Polityki Europejskiej

Przeczytaj także: